بارگذاری

جدول قیمت گذاری

برنامه قیمت گذاری برنامه قیمت گذاری برنامه قیمت گذاری برنامه قیمت گذاری برنامه قیمت گذاری
برنامه قیمت گذاری

بدون هزینه پنهان! برنامه خود
را انتخاب کنید.

 • کتابخانه دسترسی کامل
 • چند کاربر
 • بازپرداخت
 • پشتیبانی 24/7
230000 تومان ماهانه

ساندویچ

منظم
 • کتابخانه دسترسی کامل
 • چند کاربر
 • بازپرداخت
 • پشتیبانی 24/7
620000 تومان ماهانه

مترو

پرمیوم
 • کتابخانه دسترسی کامل
 • چند کاربر
 • بازپرداخت
 • پشتیبانی 24/7
950000 تومان ماهانه

همبرگر

شرکت حقوقی
 • کتابخانه دسترسی کامل
 • چند کاربر
 • بازپرداخت
 • پشتیبانی 24/7
برنامه قیمت گذاری

بدون هزینه پنهان! برنامه خود
را انتخاب کنید.

مترو

مترو

100 تومان
هفتگی

کار سریع ، کار کوچک

 • تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی
 • پهنای باند 50 گیگابایتی
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدیریت مشتری
 •  
ساندویچ

ساندویچ

200 تومان
ماهانه

بزرگتر ، عالی برای تیم

 • تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی
 • پهنای باند 50 گیگابایتی
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدیریت مشتری
 •  
برگر

برگر

300 تومان
سالانه

عالی برای شرکت

 • تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی
 • پهنای باند 50 گیگابایتی
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • مدیریت مشتری
 •  
بدون هزینه پنهان! برنامه خود<br> را انتخاب کنید.
بدون هزینه پنهان! برنامه خود را انتخاب کنید. بدون هزینه پنهان! برنامه خود را انتخاب کنید.
بدون هزینه پنهان! برنامه خود را انتخاب کنید. بدون هزینه پنهان! برنامه خود<br> را انتخاب کنید.
بدون هزینه پنهان! برنامه خود<br> را انتخاب کنید. بدون هزینه پنهان! برنامه خود<br> را انتخاب کنید.

بدون هزینه پنهان! برنامه خود
را انتخاب کنید.

59000 تومان

رایگان

ویژگی های برتر

 • کتابخانه دسترسی محدود
 • کاربر مجرد
 • بدون به روزرسانی
79000 تومان

منظم

کاربر تنها ، ماهانه صورتحساب

ویژگی های برتر

 • کتابخانه دسترسی کامل
 • چند کاربر
 • پهنای باند 10 گیگابایتی و پانل 2
 • 2 برابر سریعتر
99000 تومان

به علاوه

چند کاربر ، ماهانه صورتحساب

ویژگی های برتر

 • کتابخانه دسترسی کامل
 • چند کاربر
 • پهنای باند 10 گیگابایتی و پانل 2
 • 2 برابر سریعتر
 • خط پشتیبانی 24x7
طرح قیمت گذاری

برنامه قیمت گذاری
را انتخاب کنید.

ما جدول مختلف قیمت گذاری داریم که با توجه به نیاز شما با قیمت مناسب انتخاب می کنیم.

مترو
250 تومان
کار سریع ، کار کوچک
  • پهنای باند 50 گیگابایتی
  • تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • مدیریت مشتری
انتخاب برنامه
نمایشگاه
300 تومان
  • پهنای باند 50 گیگابایتی
  • تجزیه و تحلیل تجارت و امور مالی
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • مدیریت مشتری