2016-12-11

کتابخانه الکترونیکی

 

دانلود فایل PDF

مدرک +Network یکی از معتبرترین مدارکی است که شرکتها و سازمانها برای استخدام و به کارگیری نیروهای فنی و متخصص در شبکه های کامپیوتری به آن توجه خاص دارند . هدف دوره +Network آموزش علمی و عملی مفاهیم تئوری و کاربردی شبکه های کامپیوتری و اینترنت و مسائل مربوط به طراحی ، شناسائی ، نصب ، راه اندازی ، نگهداری ، پشتیبانی و تعمیر شبکه های کامپیوتری است.

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه تخصص ماست

سهیل ساسانپور

09123275084

sasanpour.com